ETAPAS EDUCATIVAS

EDUCACIÓN INFANTIL de 9h a 14h
EDUCACIÓN PRIMARIA de 9h a 14h
EDUCACIÓN SECUNDARIA de 8h00 a 14h30

OTROS SERVICIOS

AULA MATINAL de 7h30 a 9h
COMEDOR de 14h a 16h
COMEDOR (horario de recogida) de 15h a 16h
EXTRAESCOLARES de 16h a 19h